Księgowość stowarzyszeń

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje muszą prowadzić księgowość bez względu na to czy ich przychód to jedynie składki członkowskie czy nie.

Celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja wszystkich operacji gospodarczych przy zachowaniu odpowiednich przepisów, których efektem jest przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji.

W każdym podmiocie gospodarczym zapis operacji finansowych firmy prowadzić można za pomocą księgowości pełnej, uproszczonej lub ewidencjonując przychody i koszty.

Stowarzyszenia powinny także sporządzać sprawozdania finansowe składające się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowych. Taki dokument należy obowiązkowo wysłać do urzędu skarbowego, chyba że organizacja została zarejestrowana w KRS, to wtedy do sądu rejestrowego.

Najkorzystniejszą formą, w jakiej księgowość stowarzyszeń może być prowadzona to skorzystanie z programów finansowo-księgowych lub usługa biura rachunkowego.

Jeżeli jednostka uzyskuje przychód jedynie ze składek członkowskich, to i tak mimo wszystko zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującym prawem.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments