Kadry i płace

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA KRAKÓW

Każda firma zatrudniająca pracowników, musi liczyć się z obowiązkiem odpowiedniego prowadzenia działu kadr i płac. Jeśli Państwo nie czują się na siłach, aby samodzielnie zająć się owym obowiązkiem, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w tym zakresie.

Tak więc w zakresie kadrowym oferujemy:

– prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników,
– bieżące prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
– pomoc w sporządzaniu umów o pracę/zlecenia/o dzieło itp.,
– wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu/zarobkach,
– prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
– ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania,
– kontrolę ważności badań lekarskich,
– informowanie o konieczności odnowienia badań lekarskich, szkoleń bhp itp., w związku z upływającym terminem ich ważności,
– sprawozdawczość dla PEFRON oraz GUS w zakresie dotyczącym danych kadrowych,
– rejestracja w ZUS pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA i inne),
– przygotowywanie i przekazywanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z raportami imiennymi,
– sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników,
– archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników.

Z kolei w zakresie płacowym:
– naliczanie wynagrodzeń dla pracowników,
– sporządzanie i dostarczanie informacji, przeznaczonych dla pracowników, o wysokości wynagrodzenia, pobranych składkach na ubezpieczenia oraz zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. paski płac oraz raporty typu RMUA),
– prowadzenie list płac,
– rozliczanie podróży służbowych,
– prowadzenie ewidencji czasu pracy,
– naliczanie zasiłków chorobowych itp.,
– rozliczanie zwolnień lekarskich,
– naliczanie dodatkowych składników wynagrodzenia,
– sporządzanie deklaracji dla ZUS,
– odprowadzanie składek do ZUS z tytułu ubezpieczenia,
– generowanie oraz wysyłanie deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R.

Nasze usługi gwarantują Państwu najwyższą jakość oraz pełne bezpieczeństwo. Zapraszamy!