PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ KRAKÓW

Obsługa księgowa spółek z o.o. już od 280 zł

Nasze biuro rachunkowe świadczy dla swoich Klientów usługi z zakresu pełnej księgowości, która jest obowiązkiem przedsiębiorców. Prowadzenie pełnej księgowości w firmie daje możliwość bieżącego kontrolowania oraz analizowania przedsiębiorstwa, co umożliwia bardziej efektywne zarządzanie firmą.

Oferujemy Państwu wysoką jakość świadczonych usług, jak również indywidualne podejście do każdego Klienta. Dzięki posiadanemu przez nas wieloletniemu doświadczeniu, jak również zaangażowaniu w powierzone nam zadania, mamy możliwość sprostania oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Zakres naszych usług związanych z pełną księgowością obejmuje:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
– opracowanie planu kont oraz polityki rachunkowości,
– bieżące ewidencjonowanie zaistniałych operacji gospodarczych,
– opracowywanie miesięcznych rozliczeń,
– sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT itp.),
– bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– reprezentację podatnika przed organami kontroli skarbowej,
– prowadzenie firmowych rozliczeń z ZUS-em,
– prowadzenie dzienników księgowych,
– prowadzenie ewidencji VAT,
– sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
– sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych,
– sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne, spółki osobowe, osoby prawne,
– współpraca z biegłym rewidentem podczas badania sprawozdań,
– sporządzanie wniosków kredytowych,
– składanie oświadczenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

W CENIE USŁUG KSIĘGOWYCH:

  • PANEL KLIENTA
  • PROGRAM DO WYSTAWIANIA FAKTUR
  • PROFESJONALNE DORADZTWO

Jeśli są Państwo zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!