Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Krakowie

Najważniejsze informacje o KPiR Księga przychodów i rozchodów stanowi jedną z form uproszczonej księgowości, która najczęściej wybierana jest przez polskich przedsiębiorców. W ramach KPiR ewidencjonuje się: przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody, zakup materiałów i towarów podstawowych oraz związane z nimi poboczne zakupy, wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to forma ewidencji, którą mogą[…]

Pełna księgowość krok po kroku

Księgowość w firmie – najważniejsze informacje Pełna księgowość to rozwiązanie, które idealnie sprawdza się szczególności w dużych firmach. Wynika to w głównej mierze z tego, że jest ona znacznie bardziej dokładna i przejrzysta niż jej uproszczona wersja. Dla niektórych form prawnych jest ona obowiązkowa, muszą ją prowadzić także firmy po przekroczeniu progu, jakim jest 2[…]

Cennik biura księgowego

Cennik biura księgowego od czego zależy? Co decyduje o wysokości kosztów związanych z miesięczną obsługą księgową świadczoną przez biuro rachunkowe? Ceny usług biur rachunkowych różnią się w zależności od wielu czynników. Często przedsiębiorcy decydują się na wybór najtańszego biura rachunkowego. Warto jednak zaznaczyć, że ważniejsze od ceny usług są umiejętności kadry obsługującej firmy. Cennik biura[…]

Usługi księgowe w Krakowie

Nasze biuro rachunkowe w Krakowie oferuje kompleksową pomoc z zakresu księgowości, podatków, kadr i płac. Cenimy sobie fakt, iż z każdym dniem rośnie liczba klientów decydujących się na współpracę z naszym doświadczonym gronem specjalistów. Doskonale znamy się na tym, co robimy. Dajemy gwarancję profesjonalnego oraz skrupulatnego wykonywania usług: prowadzenie ksiąg rachunkowych prowadzenie KPiR rozliczenia podatkowe[…]

Jak prowadzić uproszczoną księgowość?

Uproszczona księgowość, czyli obowiązkowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać osoby fizyczne, spółki partnerskie, socjalne, spółki cywilne i jawne od osób fizycznych, których przychody z poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro (zgodnie z aktualnym kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na wrzesień poprzedzającego roku). Natomiast po[…]

Zasady prowadzenia pełnej księgowości

W jaki sposób prowadzić pełną księgowość w firmie? Jakie obowiązują zasady prowadzenia pełnej księgowości? Na co warto zwrócić uwagę? Wielu przedsiębiorców obawia się prowadzenia pełnej księgowości w powodu poziomu jej skomplikowania oraz konieczności posiadania wiedzy na temat Ustawy o Rachunkowości oraz innych przepisów regulujących prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ten skomplikowany system ewidencyjny często zobowiązuje do nawiązania[…]

Jak prowadzić kartę podatkową?

Karta podatkowa jest jedną z form opodatkowania, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy w naszym kraju. Jest ona szczególnie popularna w tych działalnościach, w której zatrudnionych jest niewiele pracowników. Karta podatkowa pozwala na zwolnienie podatnika ze standardowego sposobu prowadzenia księgowości oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Charakterystyczną cechą tej formy opodatkowania jest opłacanie stałej kwoty podatku,[…]

Sprawozdanie finansowe sp z oo 2021

Coroczny obowiązek sprawozdawczy dotyczy niemal wszystkich podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sadowego. Złożenie sprawozdania finansowego do KRS poprzedzone jest jego sporządzeniem wraz z niezbędnymi załącznikami, zatwierdzeniem oraz podpisaniem. W 2022 roku składane są sprawozdania finansowe z ostatniego roku obrotowego, który najczęściej w firmach pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Z racji wydłużonego stanu pandemii Covid-19 w[…]

Sprawozdanie finansowe KRS za 2021 pomoc

Sporządzenie sprawozdania finansowego jest obowiązkiem przedsiębiorców, którzy prowadzą pełną księgowość w swojej działalności. Księgi rachunkowe obligują do sporządzenia sprawozdania informującego o sytuacji finansowej jednostki oraz podejmowanych działaniach w ciągu roku. Obowiązek sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego we właściwym terminie wynika z przepisów Ustawy o Rachunkowości. Z czego składa się sprawozdanie finansowe? – bilans – rachunek[…]

Internetowe konsultacje księgowe

Internetowe konsultacje księgowe – na czym polegają? Kto może skorzystać z doradztwa księgowego online? Doradztwo księgowe online jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają czasu na spotkania oraz wizyty u specjalistów. Decydując się na internetową formę konsultacji mamy możliwość umówienia się na konkretną godzinę spotkania i możemy skorzystać z porady specjalisty bez wychodzenia z[…]