Karta Polaka dla obcokrajowca

Karta Polaka to dokument, który zaświadcza przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest ona równoznaczna z przyjęciem obywatelstwa polskiego. Okres obowiązywania tego dokumentu różni się, w zależności od grupy wiekowej.

W wypadku, gdy posiadacz Karty Polaka w trakcie jej obowiązywania dostał obywatelstwo polskie lub zezwolenie na stały pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, karta automatycznie traci ważność.

Karta Polaka nadaje wiele uprawnień:
– pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową dla Polaków za granicą
– otrzymanie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce w wypadku złożenia wniosku o pobyt stały
– zwolnienie z opłat konsularnych
a) przyjęcie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego
b) przyjęcie wniosku o wydanie wizy
– pomoc konsula w wypadku zagrożenia życia
– bezpłatnego wstępu do poszczególnych muzeów państwowych
– ulgi 37% w pociągach osobowych, pospiesznych, ekspresowych
– korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w awaryjnych przypadkach
– odbywania studiów i innych form kształcenia
– uczestnictwa w badaniach naukowych
– zwolnienia z obowiązku pozwolenia na podejmowanie pracy i prowadzenie działalności gospodarczej

Wniosek o Kartę Polaka może być wyłącznie złożony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim (tylko dla obywateli Republiki Białorusi i bezpaństwowców) lub konsul znajdujący się na terenie zamieszkania wnioskodawcy za granicą.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments