Księgowość dla prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna to nowa formuła spółki kapitałowej, która zostaje wdrożona z myślą o startupach. PSA łączy w sobie elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Czy potrzebny wysoki kapitał na start? Osoby decydujące się na założenie prostej spółki akcyjnej nie potrzebują dużych środków finansowych. Zasady funkcjonowania PSA na rynku uprawniają do pokrycia kapitału[…]

Pełna księgowość w 2021

W 2021 roku nie zarządzono żadnych większych zmian związanych z prowadzeniem księgowości zarówno uproszczonej, jak i pełnej. Nie zmieniły się limity, nie nałożono w zasadzie żadnych nowych obowiązków na właścicieli firm. Różnice można dostrzec natomiast na przykład w zakresie terminów, jaki przedsiębiorcy mają na założenie chociażby sprawozdania finansowego. Niestety są kwestie, z którymi pełna księgowość[…]

Karta Polaka dla obcokrajowca

Karta Polaka to dokument, który zaświadcza przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest ona równoznaczna z przyjęciem obywatelstwa polskiego. Okres obowiązywania tego dokumentu różni się, w zależności od grupy wiekowej. W wypadku, gdy posiadacz Karty Polaka w trakcie jej obowiązywania dostał obywatelstwo polskie lub zezwolenie na stały pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, karta automatycznie traci ważność.[…]

Sprawozdanie finansowe za 2020 pomoc

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy dokument składany przez jednostkę albo do Krajowego Rejestru Sądowego albo do Szefa KAS, w zależności od przynależności do jednego z tych rejestrów. Oferujemy sprawozdanie finansowe za 2020 pomoc. Zagadnienia związane ze sprawozdaniem finansowym nie uległy zmianie w żadnym stopniu i nadal dokument ten musi zawierać 3 podstawowe elementy, takie jak: bilans,[…]

Biura księgowe

Biura księgowe cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Prowadzenie księgowości firmy jest bardzo problematyczne i wymaga poświęcenia temu zabiegowi ogromnej ilości czasu. Z tego względu przedsiębiorcy wolą kwestię tą powierzyć specjalistom. W ramach działalności biur rachunkowych dostępne są między innymi takie usługi jak: – prowadzenie ksiąg rachunkowych, – prowadzenie książki przychodów i rozchodów –[…]

Księgowość firm

Prowadzenie księgowości firm wymaga znajomości wielu przepisów oraz konieczne jest wydane przez Ministra Finansów uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Formalności związane z prowadzeniem firmy są czasochłonne i wymagają śledzenia zmian w przepisach. Przedsiębiorcy rzadko decydują się samodzielnie prowadzić księgowość firm, wiąże się to z dużą odpowiedzialnością i ryzykiem. Decydują się na tradycyjną księgowość, polega[…]

Przedsiębiorstwo a prawo podatkowe

Przepisy regulujące zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych, a co za tym idzie obowiązki podatników muszą przez każde przedsiębiorstwo być ściśle przestrzegane. Przedsiębiorstwo a prawo podatkowe, które tworzą: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Ordynacja podatkowa, Ustawa materialnego prawa podatkowego oraz Ustawa o podatku od towarów i usług muszą ze sobą współpracować. Podatki nakładane na przedsiębiorstwa zależne[…]

Rozliczenie pit

Czy prowadząc własną działalność natrafili Państwo na obowiązkowe rozliczenie PIT? Czy zdają sobie Państwo sprawę, iż sporządzenie deklaracji PIT powinno być bezbłędne? Niestety w praktyce często samodzielne wypełnianie deklaracji podatkowych jest uważane za dosyć ryzykowne, kiedy przedsiębiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy w zakresie obowiązujących i często znacznie skomplikowanych przepisów prawnych. Wówczas bardzo korzystnym rozwiązaniem okazuje[…]

Pomoc w wysłaniu JPK_VDEK

Czy pomoc w wysłaniu JPK_VDEK okaże się niezbędna dla osób, których dotyczy nowelizacja przepisów? Z czym wiążę się wprowadzenie nowej deklaracji JPK_VDEK? Nowa struktura pliku JPK_VDEK ma zastąpić obecnie obowiązującą deklaracje VAT oraz JPK_VAT. Podatnicy będą mieli możliwość zawarcia niezbędnych informacji w jednym dokumencie. Warto podkreślić, że celem wprowadzenia nowych przepisów przez Ministerstwo Finansów jest[…]

Usługi księgowe dla firm informatycznych

Księgowość dla firm IT można zdecydowanie odróżnić od księgowości dla firm z innej branży. Usługi księgowe są coraz bardziej zelektronizowane, a mówiąc o księgowości dla firm informatycznych poziom technologii wchodzi na bardzo wysoki poziom. Zwyczajna księgowość nie była na tyle wyspecjalizowana, żeby zadowolić specjalistów IT, swoimi usługami. Specjalistyczne usługi księgowe dla firm informatycznych są następujące:[…]