Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów w Krakowie

Najważniejsze informacje o KPiR Księga przychodów i rozchodów stanowi jedną z form uproszczonej księgowości, która najczęściej wybierana jest przez polskich przedsiębiorców. W ramach KPiR ewidencjonuje się: przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody, zakup materiałów i towarów podstawowych oraz związane z nimi poboczne zakupy, wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to forma ewidencji, którą mogą[…]

Pełna księgowość krok po kroku

Księgowość w firmie – najważniejsze informacje Pełna księgowość to rozwiązanie, które idealnie sprawdza się szczególności w dużych firmach. Wynika to w głównej mierze z tego, że jest ona znacznie bardziej dokładna i przejrzysta niż jej uproszczona wersja. Dla niektórych form prawnych jest ona obowiązkowa, muszą ją prowadzić także firmy po przekroczeniu progu, jakim jest 2[…]

Jak prowadzić uproszczoną księgowość?

Uproszczona księgowość, czyli obowiązkowe prowadzenie księgi przychodów i rozchodów jest rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać osoby fizyczne, spółki partnerskie, socjalne, spółki cywilne i jawne od osób fizycznych, których przychody z poprzedniego roku obrotowego nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro (zgodnie z aktualnym kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na wrzesień poprzedzającego roku). Natomiast po[…]

Zasady prowadzenia pełnej księgowości

W jaki sposób prowadzić pełną księgowość w firmie? Jakie obowiązują zasady prowadzenia pełnej księgowości? Na co warto zwrócić uwagę? Wielu przedsiębiorców obawia się prowadzenia pełnej księgowości w powodu poziomu jej skomplikowania oraz konieczności posiadania wiedzy na temat Ustawy o Rachunkowości oraz innych przepisów regulujących prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ten skomplikowany system ewidencyjny często zobowiązuje do nawiązania[…]

Tanie prowadzenie KPiR

KPiR, czyli Księga Przychodów i Rozchodów jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia ewidencji księgowej przez małych przedsiębiorców oraz osoby, które nie są przepisami Ustawy o Rachunkowości zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ten sposób księgowości polega na ewidencjonowania osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów. Warto zaznaczyć, że celem jej prowadzenia jest prawidłowe wyliczenie podstawy opodatkowania. KPiR można prowadzić[…]

Prowadzenie księgowości spółki 2022

Dlaczego prowadzenie księgowości spółki 2022 warto powierzyć specjalistom? Nasza kadra specjalistów oferuje kompleksowe wsparcie dla małych oraz dużych przedsiębiorstw z zakresu księgowości, prawa, podatków oraz kadr i płac. Zalety korzystania z obsługi księgowej: bezpieczeństwo księgowo-podatkowe przedsiębiorcy elastyczność zarządzania firmą, możliwość korzystania z pomocy specjalistów oszczędność kosztów – wystarczy wybrać odpowiednie biuro rachunkowe wsparcie w zakresie[…]

W czym pomoże księgowa?

Każdy przyszły właściciel firmy, jeszcze przed założeniem podmiotu gospodarczego, zastanawia się komu powierzy kwestie księgowo – podatkowe rejestrowanej jednostki. Szerokie grono od razu decyduje się na outsourcing księgowy i podjęcie współpracy z biurem rachunkowym w celu optymalizacji czasu i przekazania wszystkich swoich obowiązków firmie zewnętrznej. Część zastanawia się w czym pomoże księgowa i czy nie[…]

Księgowość dla prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna to nowa formuła spółki kapitałowej, która zostaje wdrożona z myślą o startupach. PSA łączy w sobie elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Czy potrzebny wysoki kapitał na start? Osoby decydujące się na założenie prostej spółki akcyjnej nie potrzebują dużych środków finansowych. Zasady funkcjonowania PSA na rynku uprawniają do pokrycia kapitału[…]

Pełna księgowość w 2021

W 2021 roku nie zarządzono żadnych większych zmian związanych z prowadzeniem księgowości zarówno uproszczonej, jak i pełnej. Nie zmieniły się limity, nie nałożono w zasadzie żadnych nowych obowiązków na właścicieli firm. Różnice można dostrzec natomiast na przykład w zakresie terminów, jaki przedsiębiorcy mają na założenie chociażby sprawozdania finansowego. Niestety są kwestie, z którymi pełna księgowość[…]

Karta Polaka dla obcokrajowca

Karta Polaka to dokument, który zaświadcza przynależność do Narodu Polskiego. Nie jest ona równoznaczna z przyjęciem obywatelstwa polskiego. Okres obowiązywania tego dokumentu różni się, w zależności od grupy wiekowej. W wypadku, gdy posiadacz Karty Polaka w trakcie jej obowiązywania dostał obywatelstwo polskie lub zezwolenie na stały pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, karta automatycznie traci ważność.[…]