Biuro księgowe a sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokładne i rzetelne przedstawienie sytuacji finansowej jednostki oraz jej wyników finansowym za poprzedni rok obrotowy.

Obowiązek składania sprawozdań finansowych należy do organizacji, które opierają swoją księgowość na księgach rachunkowych.

Sporządzanie i składanie sprawozdania według ustawy o rachunkowości należy do kierownika jednostki. Biuro księgowe a sprawozdanie finansowe, dlatego są tak zależne, ponieważ w praktyce oznacza to, że sporządzenie zeznania finansowego leży w obowiązkach osoby prowadzącej księgi rachunkowe przedsiębiorstwa.

Dokładne określenie elementów sprawozdania ujęte jest w ustawie o rachunkowości oraz jej załącznikach. Nie ulega wątpliwości, że sprawozdanie musi być sporządzone w języku polskim i polskiej walucie, a jego elementy to:
– BILANS – prezentuje on stan aktywów i pasywów, aktualny na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.
– RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – rachunek przedstawia zestawienie wszystkich przychodów i kosztów, a także wszelkich obciążeń związanych z utrzymaniem przychodów, czyli podatków.
– ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE- wykazanie zmian w zmianie stanu kapitału oraz informacji o jego zwiększeniu i wykorzystaniu.
– RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – ukazuje zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
– INFORMACJA DODATKOWA – znajdują się w niej wprowadzenia do sprawozdania, objaśnienia i inne istotne dane.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments