Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT

Rozliczenia z tytułu podatku VAT (podatku od towarów i usług) prowadzone są podobnie jak rozliczenia z tytułu podatku dochodowego (PIT) przez Urząd Skarbowy. Urzędem właściwym do rozliczeń VAT jest urząd, który wybierany jest ze względu na miejsce wykonywania czynności czyli zwykle miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Rozliczenia PIT dokonywane są przez urząd wybierany ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. W związku z tym może zdarzyć się sytuacja, że podatnik będzie dokonywał rozliczeń w dwóch różnych instytucjach. Jednak nie każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do rozliczania się z tytułu podatku VAT. Co roku określany jest limit, do którego przedsiębiorca powinien prowadzić rozliczenia. Istnieją zwolnienia podmiotowe dla podatników wykonujących określone czynności. Są to między innymi przedsiębiorcy, którzy:

– dokonują dostaw,
– świadczą usługi prawnicze, w zakresie doradztwa oraz usługi jubilerskie,
– nie posiadają siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju,
– posiadają nowe środki transportu, tereny budowlane lub te przeznaczone pod zabudowę.

Zwolnienie VAT przysługuje dla całej sprzedaży.

Natomiast zwolnienia przedmiotowe dotyczą:

– importu towarów i usług,
– wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
– dostawy towarów, których podatnikiem jest nabywca,
– świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca korzystający z usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrz gazów cieplarnianych.

Zwolnienie VAT przysługuje dla czynności, które zostały wymienione, a nie dla całej sprzedaży przedsiębiorcy. Ma on również prawo do korzystania z prawa do zwolnienia podmiotowego.

Rozliczenie z tytułu podatku VAT dokonywane jest co miesiąc lub kwartał przez czynnych podatników VAT.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments