Sprawozdanie z działalności spółki z o.o.

Jednym z zadań zwyczajnego zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Wszystkie zawarte w nim informacje uregulowane są przepisami Ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie to podsumowuje działalność spółki w danym roku obrotowym i stanowi uzupełnienie informacji o firmie, zawartym w sprawozdaniu finansowym. Dokument ten powinien zawierać informacje na temat stanu majątkowego i sytuacji finansowej, m.in.:

– przewidywany rozwój firmy,
– zdarzenia, które istotnie wpłynęły na działalność przedsiębiorstwa do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
– aktualną i przewidywaną sytuację finansową,
– środki przeznaczone na ewentualne ryzyko oraz zabezpieczenie planowych transakcji,
– ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. jest ważnym dokumentem, gdyż pozwala ocenić efektywność przedsiębiorstwa, wskazując przy tym czynniki ryzyka i opis zagrożeń. Dzięki rzetelnemu przygotowaniu sprawozdania wspólnicy mogą ocenić działania zarządu. Opracowane sprawozdanie składane jest wraz ze sprawozdaniem finansowym w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia. Niedopełnienie obowiązku grozi karą grzywny lub ograniczeniem wolności spółki.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments