Sporządzanie bilansu

Każdy przedsiębiorca prowadząc własną działalność gospodarczą, zdaje sobie sprawę, że bilans to jeden z ważnych elementów sprawozdania finansowego. Niestety sprawozdanie nie ominie żadnego przedsiębiorcę, który uzyskał jakiekolwiek dochody w firmie. Jest to jeden z najważniejszych raportów jednostki gospodarczej, który wykonuje się na koniec każdego roku obrotowego, w celu zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Sprawozdanie finansowe składa się z trzech podstawowych elementów są to:
– bilans,
– rachunek zysków i strat,
– informacja dodatkowa.

W bilansie przedstawiony jest stan aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Bilans najlepiej sporządzić w formie tabeli, w której przedstawiamy aktywa i pasywa. Suma aktywów i suma pasywów musi się bilansować, z czego wynika, że kwoty te muszą być identycznie. Zazwyczaj bilans należy sporządzić po skończeniu danego roku obrotowego. Rokiem obrotowym najczęściej jest rok kalendarzowy. Rachunek zysków i strat zestawia przychody i koszty wprowadzone przez spółkę, natomiast informacja dodatkowa jest powinna zawierać informacje uzupełniającą bilans i rachunek zysków i strat.

Sprawozdanie finansowe nie jest czynnością łatwą, trzeba bardzo uważać, aby nie popełnić żadnego błędu. Przy dokonywaniu tego zadania, należy zastanowić się, czy jestem w stanie samodzielnie się z tą czynnością poradzić, a może skorzystać z pomocy zawodowców?

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments