Sporządzanie analiz finansowych

Analizą finansową nazywamy jeden z elementów analizy ekonomicznej, który służy dostarczeniu informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Systematyczne sporządzanie analizy finansowej jest skutecznym narzędziem controllingu finansowego.

Jak tworzy się analizę finansową?

Do sporządzenia analiz finansowych wykorzystuje się sprawozdanie finansowe, a szczególnie trzy składowe jego części, czyli bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Analizę finansową przygotowuje się w oparciu o różne wskaźniki, których wartość wcale nie oznacza informacji o stanie firmy. Aby przyjąć wskaźnik za użyteczny należy znaleźć dla niego odpowiedni punkt odniesienia, który pozwoli na ocenienie poziomu przedsiębiorstwa.

Najpopularniejsza analiza działalności ma przede wszystkim funkcję informacyjną. Sporządza się ja w celu:

– oceny efektywności gospodarki finansowej i stanu finansów przedsiębiorstwa,
– oceny przedsięwzięć gospodarczych,
– oceny decyzji podjętych w sprawach finansowych firmy.

Analiza finansowa jest nie tylko użyteczna dla kierownictwa działalności, ale również dla podmiotów zainteresowanych stanem przedsiębiorstwa, np. instytucji kredytujących.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments