Przygotowywanie deklaracji Intrastat

Intrastat to system statystyczny, który służy do zbierania informacji o stanie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Odbywa się to za pomocą wypełniania przed zobowiazane podmioty informacyjnych deklaracji Intrastat-Wywóz oraz deklaracji Intrastat-Przywóz.

Nie każdy przedsiębiorca, który przeprowadza wewnątrz unijne transakcje, jest zobowiązany do składania deklaracji informacyjnych Intrastat. Obowiązek ten nałożony został na osoby fizyczne bądź prawne oraz na jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są podatnikami VAT i dokonują wymiany z innymi państwami Europy, przekraczając pewne ustalone progi podstawowe i szczegółowe dla przywozu oraz wywozu towarów. Takie progi ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na każdy rok podatkowy.

Wypełnianie powyższych deklaracji informacyjnych nie jest zadaniem skomplikowanym, dlatego też przedsiębiorcy bez problemu sobie z nim poradzą. Urzędem właściwym do przekazywania deklaracji Intrastat jest Izba Celna w Szczecinie. Deklaracje mogą być składane w formie elektronicznej oraz papierowej. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego przedsiębiorca dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia albo dostawy towarów. Na złożenie deklaracji firma ma czas do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego będzie ona dotyczyć.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o