Odpowiedzialność księgowego

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie księgowego lub powierzenie prowadzenia księgowości biuru rachunkowemu. Nic dziwnego, ponieważ jest to skomplikowane, czasochłonne, ale i odpowiedzialne zadanie.

Samodzielny księgowy musi liczyć się z odpowiedzialnością za popełnione błędy. Zakres odpowiedzialności zależny jest od charakteru zawartej umowy. Inna jest odpowiedzialność księgowego zatrudnionego na umowę o pracę, a inna podpisującego umowę zlecenie. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków ponosi odpowiedzialność obejmującą stratę rzeczywistą i następstwa działania lub zaniechania, z które wynikła szkoda. Wysokość odszkodowania nie może przekroczyć kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, które przysługuje księgowemu w dniu wyrządzenia szkody. Ograniczenie odpowiedzialności nie może być zastosowane kiedy pracownik umyślnie wyrządził szkodę. W tym wypadku zobowiązany zostaje do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Podpisanie umowy zlecenia daje księgowemu automatycznie większy zakres odpowiedzialności, który zawarty jest w przepisach kodeksu cywilnego. Kodeks ten określa, że księgowy odpowiedzialny jest tylko wtedy kiedy faktycznie z jego winy firma poniosła szkodę. Jeśli chce uniknąć kary musi wykazać, że jest niewinny. Udowodnienie winy oznacza poniesienie kosztów za pełną szkodę. Ograniczenia dotyczące odpowiedzialności mogą być różne, wszystko zależy od pracodawcy.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments