Odpowiedzialność biura rachunkowego za błędy

Często osoby, które prowadzą działalność gospodarczą zlecają prowadzenie księgowości biurom rachunkowym. Zarówno właściciele firm, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i firmy prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek powiadomić o tym fakcie właściwy Urząd Skarbowy.

Powierzając księgowość biuru rachunkowemu, przedsiębiorca dalej ponosi odpowiedzialność podatkową. Urząd Skarbowy nie może zatem dochodzić spłaty zaległości podatkowych wynikających z nierzetelnego sporządzania rozliczeń od właściciela lub pracownika biura rachunkowego. Właściciel przedsiębiorstwa odpowiada również za podatki niepobrane lub pobrane, a niewypłacone w związku z wykonywaniem funkcji płatnika. Nie oznacza to oczywiście, że biuro rachunkowe zwolnione jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki nieprawidłowych rozliczeń. Biura odpowiadają za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością, obowiązkowo dysponują ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC).

Aby przedsiębiorca mógł uzyskać odszkodowanie od biura rachunkowego, musi zostać określony zakres powierzonych mu obowiązków, wykazane powinny zostać popełnione błędy i wskazany związek między nieprawidłowościami, a poniesionymi stratami.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments