Księgi Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów to narzędzie księgowe, które służy do regularnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. Zasadniczym celem tego dokumentu jest księgowanie wszelkich przychodów i wydatków firmy.

W KPiR ujmuje się przychody, zakup towarów handlowych i pomocniczych, poniesione wydatki związane z prowadzeniem działalności oraz koszty prac badawczo-rozwojowych.

Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązane są osoby fizyczne osiągające dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie opodatkowane ryczałtem, a także spółki jawne, cywilne i partnerskie.

Każdy podatnik, prowadzący księgowość w formie uproszczonej zobowiązany jest do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów w sposób niewadliwy oraz rzetelny. Rzetelność oznacza dokonywanie wpisów do księgi zgodnie z rzeczywistością. Nie wadliwość z kolei oznacza prowadzenie księgi zgodnie z przepisami rozporządzenia o księdze przychodów i rozchodów. Istotne jest także, że wpisy do księgi przychodów i rozchodów powinny być dokonywane w języku polskim, w walucie polskiej oraz w sposób czytelny, staranny i trwały.
Podatnik ma też obowiązek dokonywać wpisy na podstawie prawidłowych dowodów księgowych, jak również numerować karty księgi i je zbroszurować.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments