Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Bywają sytuacje, które zmuszają wspólników do zamknięcia działalności spółki. Mogą to być powody finansowe, gdy firma przestaje przynosić zyski, ale też może to wynikać z postanowień umowy spółki. W każdym przypadku jednak, proces likwidacji wymaga czasu i zaangażowania.

Pierwszym krokiem do zlikwidowania spółki z o.o. jest podjęcie właściwej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Rozpoczyna ona całą procedurę, która ma na celu zamknięcie wszystkich interesów przedsiębiorstwa i uregulowanie lub zabezpieczenie wierzytelności.

Koniecznym krokiem w likwidacji jest złożenie wniosku o zmianę wpisu w KRS. Dołączyć do niego należy protokół zgromadzenia wspólników z zamieszczoną uchwałą o likwidacji.

Likwidacja spółki z o.o. musi również zostać ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Likwidator spółki (wybrany przez wspólników, zazwyczaj członek zarządu) ma obowiązek wezwania wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń wobec spółki w likwidacji. Mają na to trzy miesiące od momentu ogłoszenia zamknięcia działalności. Po upłynnieniu majątku i ściągnięcia wszystkich należności, konieczne jest uregulowanie wszystkich zaległości finansowych wobec wierzycieli. Dopóki to nie nastąpi, wspólnicy nie mają prawa do podziału zysków i majątku spółki.

Spółka z o.o. może być zamknięta całkowicie dopiero po sporządzeniu odpowiednich sprawozdań finansowych – np. bilansu otwarcia i zamknięcia likwidacji.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments