Księgowość online cennik

Księgowość firmy może być prowadzona samodzielnie lub powierzona podmiotowi zewnętrznemu – na przykład biuru rachunkowemu. Druga opcja jest o wiele bardziej korzystna, ponieważ gwarantuje że wszystkie ciążące na nas obowiązki rachunkowe dopełniane są przez doświadczonego księgowego, co w zasadzie wyklucza możliwość popełnienia błędów. Coraz bardziej popularnym i ostatnio najbardziej korzystnym rozwiązaniem stosowanym przez biura jest[…]

Pełna księgowość w 2021

W 2021 roku nie zarządzono żadnych większych zmian związanych z prowadzeniem księgowości zarówno uproszczonej, jak i pełnej. Nie zmieniły się limity, nie nałożono w zasadzie żadnych nowych obowiązków na właścicieli firm. Różnice można dostrzec natomiast na przykład w zakresie terminów, jaki przedsiębiorcy mają na założenie chociażby sprawozdania finansowego. Niestety są kwestie, z którymi pełna księgowość[…]

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok odbywać się będzie na nieco innych zasadach niż dokumenty sporządzone w ostatnich latach, nie mniej jednak obowiązek przygotowywania i wysyłania sprawozdań jest niezmienny dla każdej jednostki prowadzącej księgi rachunkowe. Sporządzanie sprawozdania finansowego za 2020 rok musi jak zawsze zawierać podstawowe elementy w postaci bilansu, rachunku zysków i strat oraz[…]

Księgowość z dojazdem do Klienta

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą przede wszystkim muszą zdawać sobie sprawę z obowiązkowego prowadzenia księgowości, która przerasta niejednego przedsiębiorcę. Z kolei nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków w jej zakresie, może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę wysokich kar pieniężnych, jak i poważnymi konsekwencjami prawnymi. W związku z tym działające na polskim rynku biura rachunkowe robią co[…]

Biura księgowe

Biura księgowe cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Prowadzenie księgowości firmy jest bardzo problematyczne i wymaga poświęcenia temu zabiegowi ogromnej ilości czasu. Z tego względu przedsiębiorcy wolą kwestię tą powierzyć specjalistom. W ramach działalności biur rachunkowych dostępne są między innymi takie usługi jak: – prowadzenie ksiąg rachunkowych, – prowadzenie książki przychodów i rozchodów –[…]

Firmy księgowe

Firmy księgowe są podmiotami zewnętrznymi, które świadczą usługę w postaci outsourcingu przynosząc w rezultacie klientowi duże korzyści, nie tylko w postaci efektywniejszej pracy poszczególnych procesów w firmie, ale także redukcję kosztów. Współpracując z kadrą doświadczonych ekspertów przedsiębiorca może otrzymać nie tylko dostęp do wiedzy i nowoczesnych systemów, ale także kompleksową usługę, która odciąży właściciela działalności[…]

biuro rachunkowe online

Rozwój technologii, ogólnodostępny Internet i wysoka cena czasu powoduje, że coraz więcej dziedzin życia nie tylko firmowego, lecz także firmy przenosi się do sieci. Biuro rachunkowe online to praktyczne i nowoczesne podejście do współpracy pomiędzy pracodawcą, a księgowym. Biuro rachunkowe online charakteryzuje się przede wszystkim automatycznym przetwarzaniem faktur, brakiem konieczności dostarczania ich do biura oraz[…]

Rachunkowość dla spółek

Rachunkowość dla spółek to usługa, która w ostatnim czasie coraz częściej przewija się w ofertach biur księgowych. Czym jest to spowodowane? W ostatnich latach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stała się najczęściej wybieraną formą prawną na prowadzenie działalności gospodarczej. Dlaczego tak się stało? Jest to forma prawna, która posiada wiele zalet, główną z nich jest fakt,[…]

Jak prowadzić spółkę z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najczęściej wybieraną formę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Na jej założenie przedsiębiorcy decydują się przede wszystkim ze względu na niewielki kapitał zakładowy wymagany do jej utworzenia, ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę, ale także dowolność celu prowadzenia pod nią działalności (oczywiście cel musi być zgodny z prawem). Nasuwa[…]

Ile kosztuje obsługa kadr i płac

Dział kadr i płac to jedna z najważniejszych struktur przedsiębiorstwa, ponieważ obejmuje wszelkie kwestie dotyczące pracowników oraz wypłacanych im wynagrodzeń. Czynności, za jakie odpowiada specjalista zatrudniony w dziale kadr i płac obejmują: prowadzenie kartoteki osobowej pracowników, sporządzanie listy płac, sprawdzanie kwalifikacji pracowników, kierowanie na badania, a przy tym jeszcze stałe aktualizowanie wiedzy w zakresie prawa[…]