Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne to kolejny rodzaj, oprócz umów o pracę jaki jest spotykany związku z zatrudnianiem pracowników. Ich sporządzanie jest nie tylko łatwiejsze, lecz także korzystniejsze dla pracodawców. Dlatego są one coraz popularniejszą formą. Aby więcej wiedzieć na ten temat, warto przeczytać ten artykuł.

Do umów cywilnoprawnych czyli takich regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego zaliczamy:
– umowę zlecenie,
– umowę o dzieło,
– umowę agencyjną,
– kontrakt menadżerski,

Umowa zlecenie zawierana jest między zleceniodawcą, a zleceniobiorcą na wykonanie określonej czynności. Obowiązkiem dającego zlecenie jest zapłata za nie, natomiast zleceniobiorcy wykonanie czynności z jak największą starannością. Dlatego też umowa nazwana jest umową starannego działania, gdyż to ono ma największe znaczenie.

Kolejny typ umowy cywilnoprawnej to umowa o dzieło. Jej cechą charakterystyczną jest to, że największą wagę ma wykonane dzieło czyli konkretny rezultat, za co odpowiada przyjmujący zamówienie. Zamawiający ma obowiązek, oprócz zapłaty za dzieło, kontroli wykonywania dzieła na każdym etapie.

Popularnością cieszy się również umowa agencyjna, która zawierana jest między agentem, a dającym zlecenie. Zadaniem agenta jest pośredniczenie lub zawieranie umów w imieniu dającego zlecenia, przed którym nie odpowiada służbowo. Natomiast dający zlecenie zobowiązany jest do wypłaty prowizyjnego wynagrodzenia agentowi.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments