Tworzenie zakładowego planu kont

Prowadząc w firmie księgi rachunkowym przedsiębiorca odpowiedzialny jest za opracowanie polityki rachunkowości, która umożliwi prawidłowe prowadzenie rozliczeń firmy oraz wykonanie wszystkich czynności w odpowiednich terminach. Jednym z ważnych elementów polityki rachunkowości przedsiębiorstwa jest określenie zakładowego planu kont, który umożliwi prowadzenie ewidencji wszystkich operacji gospodarczych jakie mają miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Podmiot gospodarczy może skorzystać z przykładowego planu kont jaki podany został w ustawie o rachunkowości lub też może samodzielnie go sporządzić, mając na uwadze jednak pewne wytyczne jakie określone zostały przez ustawodawcę. Taki zakładowy plan przedsiębiorstwa składać się będzie z kont księgi głównej oraz kont księgi pomocniczej. Firma może stosować konta analityczne, które wpłyną na szczegółowość prowadzonej ewidencji, pomogą w podzielane rozrachunków na różne tytuły.

Podsumowaniem wszystkich zapisów jakie prowadzone są na kontach jest zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie obrotów i sald kont księgi pomocniczej. Poprzez stworzenie takiego zestawienia podmiot odpowiedzialny za prowadzenie systemu księgowości firmy może wykryć niektóre z popełnionych błędów.

0 0 vote
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments