Złożenie wniosku w US pomoc

Wniosek do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu musi być odpowiednio złożony i kompletnie wypełniony. Złożenie wniosku w US pomoc, czyli jak zrobić to poprawnie. Wniosek złożyć można w formie papierowej lub elektronicznej. Składa się go w Urzędzie Skarbowym, odpowiednim dla podatnika, ze względu na miejsce zamieszkania lub też w dowolnym centrum obsługi[…]