Zezwolenie na pracę dla Ukraińców

Idąc do restauracji czy sklepu spożywczego, na pewno zauważyli Państwo, że coraz częściej obsługują Nas Ukraińcy. Dzieje się tak, ponieważ na Ukrainie jest mało stanowisk i mieszkańcy nie mają gdzie pracować, dlatego aby poprawić swoją sytuację finansową szukają pracy w sąsiadujących państwach. Polska jest dla nich idealnym rozwiązaniem, ponieważ jest stosunkowo blisko, a dodatkowo w[…]

Pozwolenie na pracę dla obcokrajowców

Jeżeli nie są Państwo obywatelami Polski, ale chcieliby Państwo rozpocząć prace na terenie naszego kraju, to musicie pamiętać o obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę. Jest to dokument, który wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, na wniosek przyszłego pracodawcy, który zobowiązuje się zatrudnić Państwa w swojej firmie. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jaką[…]

Pozyskanie pozwolenia na pracę w Polsce

Przepisy polskiego prawa wymagają, aby każdy cudzoziemiec (z kilkoma wyjątkami), który podejmuje pracę w Polsce, posiadał na to specjalne pozwolenie. Uzyskanie takiego pozwolenia to zadanie dla pracodawcy – powinien postarać się o nie jeszcze zanim zatrudni u siebie obcokrajowca. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien być złożony w urzędzie wojewódzkim. Do wniosku dołączyć trzeba zestaw dokumentów.[…]