Zawieszenie działalności firmy

Przepisy obowiązującego w Polsce prawa informują nas o tym, że nie tylko osoby fizyczne mają możliwość zawieszenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Otóż możliwość ta jest również dostępna dla spółek handlowych (w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Nie da się jednak ukryć tego, iż konieczność rozdzielenia w spółkach kapitałowych funkcji właścicielskich sprawia, iż procedura ta[…]