Pomoc w złożeniu wniosku do KRS

Nasze biuro oferuje Państwu kompleksową pomoc w złożeniu wniosku do KRS. Od wielu lat świadczymy usługi, które pomagają przedsiębiorcom bezpiecznie prowadzić biznes. Chcemy, aby współpraca z nami przyczyniła się do bezpiecznego zarządzania podmiotem. Satysfakcja naszych Klientów motywuje nas do ciągłego rozwoju. Nasza pomoc w złożeniu wniosku do KRS: – Weryfikacja dokumentów i określenie koniecznych zmian[…]

Uproszczona rachunkowość

Uproszczona rachunkowość jest chyba najbardziej lubianym przez przedsiębiorców systemem księgowym. Nie jest kosztowna w prowadzeniu, ani nie trzeba być wysoko wykształconym księgowym, by móc ją prowadzić. Nie oznacza to jednak, że nie można jej prowadzić w biurze rachunkowym. Chociaż ten system księgowości ma nie tylko zalety, cieszy się sporą popularnością. Są nawet plany rozszerzenia zakresu[…]

Zakres obowiązków księgowych

Korzystając z usług biura rachunkowego, właściciel firmy zyskuje wolny czas i zrzuca z siebie ciężar, jakim jest prowadzenie księgowości własnego przedsiębiorstwa. Z jakich usług może skorzystać klient firmy zewnętrznej? Jaki jest zakres obowiązków księgowych biura rachunkowego? Podpisując umowę z biurem rachunkowym, przedsiębiorca przekazuje obowiązek prowadzenia księgowości. Po jego stronie zostaje jedynie ewidencjonowanie i rejestracja sprzedaży,[…]

Rok podatkowy

Rachunkowość prowadzi się dzieląc czas na poszczególne okresy sprawozdawcze. Określa się je okresami sprawozdawczymi, rokiem obrotowym czy rokiem podatkowym. Nazwa zależy od tego w jakim zakresie stosuje się to nazewnictwo. Mówiąc o sprawozdaniu finansowym, używać się będzie określenia okres sprawozdawczy, a w stosunku do rozliczeń podatkowych – rok podatkowy. Rok podatkowy prawidłowo jest okresem obejmującym[…]

Biuro prawne

W dzisiejszych czasach korzystanie z porad prawniczych jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Działalność gospodarcza warunkowana jest przez wiele skomplikowanych i zawiłych przepisów, które dodatkowo nieustannie są modyfikowane. Próba nadążenia za tymi zmianami często jest niemożliwa. Powoduje to, iż nierzadko przedsiębiorstwa przez nieumyślne łamanie przepisów ponoszą poważne kary pieniężne. Aby uniknąć tych niepożądanych sytuacji[…]

Ile kosztuje doradztwo prawne?

Na koszt doradztwa prawnego wpływa wiele czynników. Po pierwsze bardzo istotne są kompetencje jednostek, które udzielają porad. Prawnicy, którzy cieszą się dobrą renomą, głównie dzięki wielu wygranym rozprawom sądowym, mogą zażądać znacznie wyższych opłat niż młody adwokat, który dopiero rozpoczyna swoją karierę. Dodatkowym czynnikiem warunkującym sprzedaż jest także lokalizacja kancelarii. Im bardziej prestiżowa siedziba tym[…]

Współpraca z biurem rachunkowym

Ogrom obowiązków jaki związany jest z prowadzeniem własnej firmy przytłacza niejednego przedsiębiorcę. Nierzadko zastanawiają oni się nad możliwością optymalizacji kosztów, co z pewnością umożliwi rozwój. Rozsądnym rozwiązaniem byłoby powierzenie spraw księgowych w ręce specjalistów, ponieważ pomoże to zarówno przedsiębiorcy jak i jego firmie. Decydując się na współpracę z biurem rachunkowym przedsiębiorca otrzymuje kompleksową pomoc związaną[…]

Dokumentacja księgowa

Każda operacja gospodarcza musi być potwierdzona odpowiednim dowodem, który zawierać będzie pełny i jasny opis tego zdarzenia. Dowody te nazywane są dokumentacją księgową. Księgowaniu podlegają tylko te dowody, które są ściśle związane z prowadzoną działalnością. Przykładowo dokumentem księgowym jest faktura zakupu czy sprzedaży, dowód wydania zewnętrznego (WZ) bądź dowód przyjęcia zewnętrznego (PZ). Do dokumentacji księgowej[…]

Księgowość pełna

Księgowość prowadzona metodą pełną jest uważana za wadę wielu spółek, a dokładnie to obowiązek jej prowadzenia staje się dla przyszłych przedsiębiorców zniechęceniem do wyboru danej formy przedsiębiorstwa. Nie jest to oczywiście reguła, gdyż w niektórych spółkach prowadzenie pełnej księgowości jest koniecznością. Dotyczy to między innymi spółek akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Księgowość pełna prowadzona jest[…]

Koszty prowadzenia pełnej księgowości

Ponoszenie pewnych kosztów daje firmom możliwość zarabiania i samofinansowania swojej działalności. Koszty jakie ponosi się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być różne. Wyróżnia się między innymi koszty działalności podstawowej, finansowej czy koszty ogólnego zarządu. Są w firmach też koszty, które bezpośrednio nie wiążą się z prowadzeniem zasadniczej działalności, ale są konieczne. Takim kosztem[…]