Procedura zawieszenia spółki

Wspólnicy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego posiadają możliwość zawieszenia działalności gospodarczej, pod warunkiem, że spółka nie zatrudnia pracowników na umowę o pracę. Umowa przedsiębiorstwa może zawierać warunki, jakie muszą być spełnione, aby wstrzymać działania firmy, jednak brak jest wymogu dokonania dokładnego uzasadnienia i podania głównego powodu. W procedurze wymagane jest złożenie wniosku na odpowiednim formularzu[…]

Usługa doradztwa księgowego

Czy wiedzą Państwo jak to jest prowadzić działalność gospodarczą i wiedzieć wszystko na temat prawa? Nie? Najprawdopodobniej to dlatego, że wszelkie ustawy i regulacje prawne wciąż ulegają zmianom. W rezultacie nie jesteśmy w stanie mieć wszystkiego pod kontrolą. Sporządzanie dokumentów powinno jednak być prowadzone w oparciu o wiedzę. Jeżeli jednak obawiają się Państwo, czy aby[…]

Finanse i księgowość

Profesjonalnie i kompleksowo prowadzony w firmie dział finansów, księgowości i rachunkowości to podstawa. Pracownicy muszą pilnować czy rozliczenia prowadzone są zgodnie z prawem i w terminie, sporządzać na koniec roku sprawozdania z całego roku bilansowego, prowadzić w przypadku dużych firm pełnej księgowości, która jest złożonym systemem ewidencji, ale może dać pełny obraz sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa.[…]

Czy opłaca się zatrudnić księgową?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy opłaca się zatrudnić księgową w swojej firmie. Korzystanie z usług profesjonalnych księgowych jest bardzo korzystne, ponieważ zapewnia firmowym rozliczeniom poprawność, co wpływa na prawidłowe relacje z Urzędem Skarbowym, a wraz z tym na bezpieczeństwo danej firmy. Ponadto mamy wówczas pewność, że nasza dokumentacja prowadzona jest rzetelnie, dzięki czemu nie będziemy[…]

Ksiegowość przy podatku liniowym

Prowadzący uproszczoną księgowość przedsiębiorca może dokonać wyboru z jakiej formy opodatkowania będzie chciał skorzystać. Jedną z tych możliwości jest podatek liniowy. Jego zastosowanie może nieść wiele korzyści, jednak nie każdy może z tego sposobu skorzystać – ta forma dotyczy jedynie podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Stawka w tym przypadku wynosi stale 19% bez względu na[…]

Firmowa księgowość

Księgowość w podmiocie gospodarczym to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Z reguły czynność ta zajmuje wiele czasu, który powinien być przeznaczony na rozwój firmy. Obowiązek znajomości przepisów o rachunkowości i trudność w wypełnianiu deklaracji przekonuje coraz więcej osób do współpracy z biurami księgowymi, które przejmują obowiązek prowadzenia ksiąg, rozliczania i składania deklaracji oraz sprawozdań. W ofercie firm[…]

Porządkowanie księgowości

Niektóre podmioty gospodarcze np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, a więc zapisu każdej operacji gospodarczej zachodzącej w firmie. Wszelkie wydatki oraz przychody ujęte muszą zostać w księdze rachunkowej, na podstawie której uzyskać można pełny obraz finansowy działalności gospodarczej. W związku z tym powierzenie tego zadania ekspertom może okazać się bardzo[…]

Wyprowadzanie zaległości ZUS

Rachunkowość firm nie należy do najprostszych zadań, ponieważ wiąże się z obowiązkowymi formalnościami oraz ze sporządzaniem niezbędnych dokumentów do urzędów, sądów i organów podatkowych. Samodzielne prowadzenie rozliczeń nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, dlatego nie powinny się na to decydować osoby niedoświadczone. Lepszą opcją będzie powierzenie majątku przedsiębiorstwa oraz wszelkich kwestii z nim związanych na zewnątrz.[…]

Przygotowywanie projektów zakładowych planów kont

Jeżeli w Państwa firmie rozliczenia i ewidencje nie zawsze są prowadzone w terminie lub męczy Państwa samodzielne obliczanie podatku i sporządzanie sprawozdań to polecamy powierzenie księgowości na zewnątrz firmy. Biura rachunkowe, które oferują przeprowadzenie zdalnej obsługi okazują się być niezwykle korzystnym dla firmy aspektem, ponieważ pomagają w prowadzeniu ksiąg oraz także w kwestii podatków. Bez[…]

Prowadzenie księgowości dla firm z branży IT

Prowadzenie księgowości dla firm z branży IT przez nasze biuro rachunkowe umożliwi każdemu przedsiębiorcy, nie tylko programistom otrzymanie dużych korzyści. Zaletą obsługi księgowej w firmie jest stały wgląd i kontrola sporządzonych dokumentów, na bieżąco prowadzone księgi i ewidencje, obliczanie należnego podatku, kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz wszelkie inne czynności, w zależności[…]