Pomoc w likwidacji przedsiębiorstwa

Pomoc w likwidacji przedsiębiorstwa może okazać się niezbędna, ze względu na dużą ilość formalności, która jest konieczna przy tego typu procesie. Likwidując działalność gospodarczą, należy kolejno: 1. Wykreślić firmę z rejestru. 2. Wyrejestrować firmę z ZUS. 3. Wykazać składniki majątku działalności. 4. Sporządzić spis z natury, czyli remanent likwidacyjny. 5. Wyrejestrować firmę z VAT. 6.[…]

Pytania do księgowej

Księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dość skomplikowana i często nie ma w niej drogi na skróty. Zasada jej funkcjonowania jest regulowana przez ustawę. Z punktu widzenia prawnego, rachunkowością może zająć się każdy, nawet osoba która nie jest odpowiednio do tego przygotowana. Oczywiście lepszym rozwiązaniem jest powierzyć prowadzenie księgowości doświadczonej księgowej. Pytania do księgowej i[…]

Ustawy związane z księgowością

Ustaw odnośnie księgowości jest wiele, a nadal są one aktualizowane, zmieniane i nowelizowane. Ustawy związane z księgowością są związane z poszczególnymi kategoriami dotyczącymi: – Akcyzy – Podatku od towarów i usług (VAT) – Zwrotów wydatków na materiały budowlane – Podatków dochodowych – Ubezpieczeń i świadczeń – Rachunkowości – Prawa Pracy – Podatków i opłat lokalnych[…]

Wyprowadzenie zaległości księgowych

Aby wyprowadzić zaległości księgowe należy prowadzić działania mające na celu: – pomoc w przywróceniu stabilności rachunkowej – uzupełnianie braków dokumentacji – poprawianie błędów zapisów w księgach – dekretowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości Wyprowadzenie zaległości księgowych przez biuro rachunkowe zaoszczędzi kłopotów i stresów osobie, która ma taki problem, a pomoc księgowa będzie polegać na:[…]

Porady księgowe dla obcokrajowca

Jeśli obcokrajowiec ma zamiar otworzyć w Polsce własną działalność gospodarczą ti wymagane jest, aby spełniał określone warunki. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest zależne od miejsca pochodzenia osoby zagranicznej. Jeśli podmiot pochodzi z państwa należącego do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, może on wykonywać działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak obywatele[…]

Obowiązkowe split payment

Obowiązkowe split payment- ta ustawa weszła do użytku 01.11.2019 r. Od tego czasu dowolność w stosowaniu split payment się zakończyła. Mechanizm podzielonej płatności VAT, stał się obowiązkowy dla wybranych branży (objętych reżimem odwrotnego obciążenia z VAT i zakresem solidarnej odpowiedzialności podatkowej. Obowiązkowe split payment będzie w przypadku dokonywania płatności spełniającej jednocześnie dwa warunki: – jednorazowa[…]

Zaległa faktura do zaksiegowania

Bardzo często do naszego biura zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy ze względu na nadmiar obowiązków i formalności do ogarnięcia, popełnili błąd w sporządzaniu faktury. Jak wiadomo, księgowość powinna być prowadzona rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zatem nie powinien mieć miejsca ani błąd w fakturze, ani nie powinna pojawić się żadna zaległa faktura. Warto wiedzieć,[…]

Księgowanie zaległych faktur

Na rozliczenie VAT z faktury kosztowej mają Państwo trzy okresy rozliczeniowe od momentu, w którym otrzymamy fakturę, po tym okresie w grę wchodzi tylko księgowanie zaległych faktur. W przypadku rozliczeń miesięcznych podatek VAT możemy odliczyć w miesiącu, w którym otrzymujemy fakturę. Rozliczenia kwartalne działają w ten sam sposób lecz czas na odliczenie podatku VAT wzrasta[…]

Co to jest karta podatkowa?

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca, który korzysta z tej metody nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, a podatek nie zależy od wysokości dochodów. Przedsiębiorcy uznają kartę podatkową za opłacalne rozwiązanie, jeżeli zatrudniają niewielu pracowników. Miesięczną stawkę podatku ustalają przez naczelnika urzędu skarbowego, który kieruje się[…]

Zmiana biura księgowego kroki

W Państwa działalności pojawiły się błędy księgowe, które zagrażają bezpieczeństwu firmy? Istnieje możliwość, że listy z urzędu mogą być związane z zaległościami księgowymi? Nie warto czekać dłużej! Najlepiej zdecydować się na zmianę obecnego biura rachunkowego! Zmiana biura rachunkowego jest odpowiednim rozwiązaniem dla osób, które chcą zarządzać firmą w oparciu o solidne raporty oraz analizy księgowe.[…]