Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019

Sporządzanie sprawozdań finansowych od 2019 roku obowiązkowo ma przyjmować formę elektroniczną. Jak zrobić to poprawnie? Skorzystaj z pomocy w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok. Najważniejsze informacje dotyczące sprawozdania finansowego: 1. Wzór – sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzanie zgodnie z załącznikiem udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. 2. Podpisy – zgodnie z ustawą podpisać sprawozdanie musi[…]