Procedura likwidacji spółki z o.o.

Aby całkowicie zamknąć działalność spółki z o.o., konieczne jest przeprowadzenie procesu jej likwidacji. Rozpoczyna się on w chwili podjęcia odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Procedura likwidacji spółki z o.o. wymaga dokładnego określenia, kto obejmie stanowisko likwidatora. To on będzie odpowiedzialny za dopilnowanie całości procesu zamknięcia działalności. Pierwszym krokiem, jaki powinien zostać wykonany, jest zawiadomienie o[…]