Skala liniowa

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej. Podstawową różnicą pomiędzy podatkiem liniowym, a skalą podatkową jest taka, iż stawka podatku zawsze jest taka sama i wynosi 19%. Nie zmienia się ona w zależności od osiąganych dochodów. Podatek liniowy obliczany jest od dochodów, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Stosowanie podatku liniowego opłacalne[…]