Obsługa rachunkowo – księgowa dla firm‎

Każde przedsiębiorstwo zobowiązane jest do prowadzenia księgowości. Jedni muszą prowadzić ją w formie bardziej skomplikowanej, czyli pełnej, a drudzy mogą korzystać z tego przywileju jakim jest prowadzenie księgowości uproszczonej. Księgowość pełna jest bardzo zaawansowaną formą opodatkowania. Jej zaletą jest jednak to, że dostarcza wielu istotnych, szczegółowych informacji na temat przedsiębiorstwa. Często dane pozyskane na przestrzeni[…]

Rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych

Transakcjami wewnątrzwspólnotowymi nazywamy transakcje kupna/sprzedaży pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Od 2004 roku polscy podatnicy są objęci zasadami wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), a dotychczasowy import zastąpiono wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Zaistnienie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów następuje, gdy spełnione zostają warunki: – stronami transakcji są podatnicy VAT z minimum dwóch[…]