JPK

Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, który sporządzany jest w specjalnym formacie oraz przesłany do Ministerstwa Finansów, skąd trafia do właściwego dla przedsiębiorcy Urzędu Skarbowego. W skład JPK wchodzą: – ewidencja zakupu i sprzedaży – JPK_VAT, – księgi rachunkowe – JPK_KR, – wyciąg bankowy – JPK_WB, – magazyn – JPK_MAG, –[…]

Prowadzenie rachunkowości w firmie

Prowadzenie rachunkowości w firmie to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Kwestia ta niestety jest bardzo problematyczna i sprawia ogromne trudności większości właścicieli. Samodzielne prowadzenie firmowych rozliczeń wiąże się ze sporym ryzykiem, iż przeprowadzimy je niewłaściwie, nieterminowo i narazimy się tym samym fiskusowi. Dodatkowo na sporządzenie niezbędnych dokumentów, ich odpowiednie zaksięgowanie i inne kwestie księgowe przedsiębiorca musi poświęcić[…]

Otrzymanie wizy biznesowej

Wiza biznesowa jest wizą krótkoterminową, jej okres ważności wynosi maksymalnie 90 dni. Wiza ta wydawana jest wyłącznie w celu realizacji wizyt o charakterze gospodarczym, na zaproszenie podmiotu. Ubiegać o wizę biznesową muszą się osoby, które planują podróż do np. Rosji, USA, Chin lub Białorusi. Poniżej przedstawiamy listę wymaganych dokumentów, są one niezbędne do otrzymania wizy:[…]

Optymalizacje podatkowe

Kwestia podatków jest bardzo uciążliwa zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy prócz znacznego obciążenia dochodu muszą prowadzić szereg bardzo skomplikowanych rozliczeń. Optymalizacje podatkowe to bardzo często stosowane rozwiązania, które mają ograniczyć zobowiązania podatkowe danej firmy. Optymalizacja podatkowa to działania zgodne z prawem w ramach których podatnik wykorzystuje dostępne środki do obniżenia obciążeń podatkowych, które powstałyby bez ich[…]

Rachunkowość aktywa i pasywa

Aktywa i pasywa tworzą bilans przedsiębiorstwa. Zasada równowagi bilansowej mówi, że suma aktywów zawsze musi być równa sumie pasywów. Oznacza to, że każdy składnik aktywów musi posiadać swoje źródło pochodzenia. Aktywa zgodnie z ustawą o rachunkowości są kontrolowanymi przez jednostkę zasobami majątkowymi o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości[…]