Prawo pracy a koronawirus

W związku z wejściem w życie 8 marca 2020 r. ustawy koronawirusowej, zarówno pracodawcy jak i pracownicy mają obowiązek zastosować się do panujących na czas szczególny przepisów. Prawo pracy a koronawirus: 1. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy oraz pracownika jest wprowadzenie tymczasowej pracy zdalnej, jeśli tylko jest to możliwe. Jest to ogólne uprawnienie pracodawcy w stosunku do[…]

Złożenie wniosku w US pomoc

Wniosek do Urzędu Skarbowego w celu uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu musi być odpowiednio złożony i kompletnie wypełniony. Złożenie wniosku w US pomoc, czyli jak zrobić to poprawnie. Wniosek złożyć można w formie papierowej lub elektronicznej. Składa się go w Urzędzie Skarbowym, odpowiednim dla podatnika, ze względu na miejsce zamieszkania lub też w dowolnym centrum obsługi[…]

Składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego

Od niedługiego czasu składanie dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego przyjęło obowiązek postaci elektronicznej. Nie dotyczy to wszystkich wniosków i dokumentów, ale szczególnie tych związanych ze sprawozdaniami. Brak obowiązku postaci elektronicznej dotyczy: – uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, – uchwały o podziale zysków bądź pokryciu strat. Niektóre sprawozdania muszą[…]

Pomoc w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019

Sporządzanie sprawozdań finansowych od 2019 roku obowiązkowo ma przyjmować formę elektroniczną. Jak zrobić to poprawnie? Skorzystaj z pomocy w złożeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok. Najważniejsze informacje dotyczące sprawozdania finansowego: 1. Wzór – sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej jest sporządzanie zgodnie z załącznikiem udostępnianym przez Ministerstwo Finansów. 2. Podpisy – zgodnie z ustawą podpisać sprawozdanie musi[…]

Jak złożyć sprawozdanie finansowe w 2020?

Sprawozdanie finansowe to dokument, w którym podsumowuje się ubiegły rok obrotowy. Jak złożyć sprawozdanie finansowe w 2020? Sprawozdanie na pewno musi mieć odpowiednią formę. Dla firm wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS od dłuższego czasu jest to forma elektroniczna, ustrukturyzowana. Podatnicy CIT do tej pory nie byli zobowiązani z niej korzystać, ale z powodu wejścia zmian,[…]

Otrzymanie Karty Stałego Pobytu.

Karta Stałego Pobytu to dokument uprawniający osoby bez obywatelstwa polskiego do przebywania, mieszkania oraz pracy na terenie danego kraju. W Polsce wydanie takiej karty wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do wojewody oraz spełnienia określonych wymagań. Zezwolenie na pobyt stały w Polsce może otrzymać cudzoziemiec, który: – jest dzieckiem cudzoziemca, który ma pozwolenie na pobyt stały, –[…]