Przychód ewidencjonowanych

Przychód ewidencjonowanych stanowi uproszczoną formę opodatkowania działalności gospodarczej. Tego typu opodatkowanie skierowane jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub spółki osobowej. Korzystając z tej formy rozliczania, przedsiębiorcy płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszenia podatku o koszty jego uzyskania. Aby korzystać z formy opodatkowania jaką jest przychód ewidencjonowanych właściciel[…]