Dział personalny

Jeszcze do stosunkowo niedawna dział personalny w firmie postrzegany był wyłącznie jako wsparcie aktualnej polityki przedsiębiorstwa, gdyż jego zadania skupiały się przede wszystkim na rekrutowaniu nowych pracowników. Aktualnie w firmie nie ma nic cenniejszego niż kapitał ludzki, w związku z czym rola działu personalnego znacznie wzrosła. Wydatki związane z rozwojem pracowników w firmie przybierają formę[…]

Sporządzanie rachunku zysków i strat

Przedsiębiorcy prowadzący pełną rachunkowość mają wiele obowiązków z nią związanych. Najważniejszym z nich jest coroczne sporządzanie sprawozdania finansowego, przedstawiającego sytuacje materialno – finansową jednostki. Dokument składany przez przedsiębiorstwa składa się z kilku innych elementów. W zależności od tego czy jest to sprawozdanie uproszczone czy nie, skład tych dokumentów może być inny. W sprawozdaniu uproszczonych znajdują[…]