Kwota przejścia na pełną księgowość

Jaka kwota przejścia na pełną księgowość obowiązuje w 2020 roku? Prowadzenie ksiąg rachunkowych pojawia się po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2 000 000 euro. Należy dokonać przeliczenia według średniego kursu euro z dnia 1 października 2019 roku, co daje wartość limitu 8 746 800 zł. Jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i[…]