Obowiązki biura rachunkowego po rozwiązaniu umowy

Umowa o świadczenie usług księgowych najczęściej zawierana jest z możliwością jej rozwiązania za zachowaniem określonego okresu wypowiedzenia. Najczęściej stosuje się kilkumiesięczny okres wypowiedzenia lub z końcem okresu rozliczeniowego. Jakie są obowiązki biura rachunkowego po rozwiązaniu umowy? Biuro rachunkowe, z którym Klient kończy współpracę musi pamiętać o konieczności odwołania udzielonych i złożonych w Urzędzie Skarbowym pełnomocnictw[…]