Termin sprawozdania finansowego 2021

Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań finansowych to obowiązek przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe. Zgodnie z przepisami sprawozdanie musiało zawsze zostać złożone do 30 kwietnia danego roku. W czasach pandemii terminy te uległy zmianie. Kierownik jednostki ma obowiązek złożenia we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania – jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia[…]