Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Bywają sytuacje, które zmuszają wspólników do zamknięcia działalności spółki. Mogą to być powody finansowe, gdy firma przestaje przynosić zyski, ale też może to wynikać z postanowień umowy spółki. W każdym przypadku jednak, proces likwidacji wymaga czasu i zaangażowania. Pierwszym krokiem do zlikwidowania spółki z o.o. jest podjęcie właściwej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Rozpoczyna ona całą[…]