Jak zlikwidować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Bywają sytuacje, które zmuszają wspólników do zamknięcia działalności spółki. Mogą to być powody finansowe, gdy firma przestaje przynosić zyski, ale też może to wynikać z postanowień umowy spółki. W każdym przypadku jednak, proces likwidacji wymaga czasu i zaangażowania. Pierwszym krokiem do zlikwidowania spółki z o.o. jest podjęcie właściwej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Rozpoczyna ona całą[…]

Procedura likwidacji spółki z o.o.

Aby całkowicie zamknąć działalność spółki z o.o., konieczne jest przeprowadzenie procesu jej likwidacji. Rozpoczyna się on w chwili podjęcia odpowiedniej uchwały przez zgromadzenie wspólników. Procedura likwidacji spółki z o.o. wymaga dokładnego określenia, kto obejmie stanowisko likwidatora. To on będzie odpowiedzialny za dopilnowanie całości procesu zamknięcia działalności. Pierwszym krokiem, jaki powinien zostać wykonany, jest zawiadomienie o[…]