Pozwolenie na pracę dla obcokrajowców

Jeżeli nie są Państwo obywatelami Polski, ale chcieliby Państwo rozpocząć prace na terenie naszego kraju, to musicie pamiętać o obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę. Jest to dokument, który wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, na wniosek przyszłego pracodawcy, który zobowiązuje się zatrudnić Państwa w swojej firmie. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jaką[…]