Pozwolenie na pracę dla obcokrajowców

Jeżeli nie są Państwo obywatelami Polski, ale chcieliby Państwo rozpocząć prace na terenie naszego kraju, to musicie pamiętać o obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę. Jest to dokument, który wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania, na wniosek przyszłego pracodawcy, który zobowiązuje się zatrudnić Państwa w swojej firmie. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jaką[…]

Uzyskanie pozwolenia na pracę pomoc

Jeżeli w Państwa firmie brakuje pracowników i chcielibyście, aby Wasze szeregi wzmocniła dodatkowa osoba, ale ze względu na brak chętnych nie mogą Państwo znaleźć kandydata z Polski, to zachęcamy do skorzystania z pomocy cudzoziemców, którzy chcieliby podjąć pracę w naszym kraju. Decydując się na zatrudnienie obcokrajowca mają Państwo takie same obowiązki wobec niego, jak wobec[…]

Pozyskanie pozwolenia na pracę w Polsce

Przepisy polskiego prawa wymagają, aby każdy cudzoziemiec (z kilkoma wyjątkami), który podejmuje pracę w Polsce, posiadał na to specjalne pozwolenie. Uzyskanie takiego pozwolenia to zadanie dla pracodawcy – powinien postarać się o nie jeszcze zanim zatrudni u siebie obcokrajowca. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien być złożony w urzędzie wojewódzkim. Do wniosku dołączyć trzeba zestaw dokumentów.[…]

Pozwolenie na pracę dla Ukraińców

Od lat jest nam znana rzeczywistość, w której wyjeżdża się za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia. Do niedawna dotyczyło nas to jako naród emigrujący – Polacy wyjeżdżali (i wciąż wyjeżdżają) na zachód w poszukiwaniu lepszych warunków. Od pewnego czasu Polska stała się też krajem przyjmującym ekonomicznych imigrantów. Możemy zaobserwować, że pracodawcy coraz częściej zatrudniają u siebie[…]