Ewidencja podatkowa

Ewidencja podatkowa to rejestr prowadzony w celach podatkowych. Jej zadaniem jest ustalenie rzeczywistej wielkości obciążenia podatkowego. Jej rodzaj określony jest przez formę opodatkowania przedsiębiorcy. Rodzaj ewidencji w poszczególnych formach opodatkowania: Pełna księgowość:-ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych,-ewidencja środków trwałych,-ewidencja wartości niematerialnych i prawnych. Księga przychodów i rozchodów:-ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,-ewidencja wyposażenia,-inne karty przychodów[…]

Prowadzenie księgowości

Każde przedsiębiorstwo rozliczające się na zasadach ogólnych bądź za pomocą podatku liniowego zobowiązane jest prowadzić księgowość. Rozliczając się za pomocą KPiR roczne przychody nie mogą przekroczyć równowartości 1 200 000 EURO, w przeliczeniu na złotówki oraz spółka nie może być regulowana Prawem Bankowym. Drugą formą rozliczeń jest pełna księgowość, charakteryzuje się tym, iż muszą ją[…]