Obszary księgowości

Obszary księgowości to dość szeroki temat, który często chcą znać przedsiębiorcy decydujący się na samodzielne prowadzenie księgowości. Księgowość jest podstawowym elementem rachunkowości. Polega na ewidencji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Właściciele firm mają obowiązek dostosowania się do[…]

Od jakiej kwoty obowiązuje pełna księgowość?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się od jakiej kwoty obowiązuje pełna księgowość. Czy muszą przejść na prowadzenie ksiąg rachunkowych? Czy pełna forma księgowości jest skomplikowana? Samodzielne prowadzenie pełnej księgowości wymaga posiadania szerokiej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawnych z obszaru księgowości oraz podatków. Często podstawowa wiedza okazuje się być niewystarczająca i właściciele firm zobowiązani są do nawiązania[…]

Pomoc w złożeniu wniosku do KRS

Nasze biuro oferuje Państwu kompleksową pomoc w złożeniu wniosku do KRS. Od wielu lat świadczymy usługi, które pomagają przedsiębiorcom bezpiecznie prowadzić biznes. Chcemy, aby współpraca z nami przyczyniła się do bezpiecznego zarządzania podmiotem. Satysfakcja naszych Klientów motywuje nas do ciągłego rozwoju. Nasza pomoc w złożeniu wniosku do KRS: – Weryfikacja dokumentów i określenie koniecznych zmian[…]

Zmiana biura księgowego

Rzetelne biuro rachunkowe pozwala pracodawcy, na prowadzenie biznesu bez obaw o księgowość firmy i jej prowadzenie. Właściwie wybrane biuro rachunkowe, będzie służyć klientowi wsparciem, radą oraz wyborem najkorzystniejszych dla niego rozwiązań. Co jeśli biuro rachunkowe nie spełnia Państwa oczekiwań? Konieczna jest oczywiście zmiana biura księgowego. Zmiana biura księgowego zaczyna się od wypowiedzenia umowy, która zapewne[…]

Zwolnienie podmiotowe z płacenia VAT

Na temat tego, jaki podmiot może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego VAT jest oczywiście ustawa o podatku od towarów i usług. W ustawie wyróżnia się działalności i grupy podmiotowe, które mogą korzystać z tego typu przywileju. A więc, komu przysługuje zwolnienie podmiotowe z płacenia VAT? Możliwość skorzystania z ulgi mają podmioty, które w ubiegłym roku rozliczeniowym[…]

Zmiana biura księgowego pomoc

Odpowiednio prowadzona księgowość pozwala właścicielowi firmy skoncentrować w pełni swoją uwagę na prowadzeniu biznesu. Przygotowane specjalistyczne raporty, analizy i sprawozdania przedstawiają rzeczywisty obraz firmy, który pozwala przedsiębiorcy podejmować właściwe decyzje. Co w przypadku, gdy biuro rachunkowe bardziej utrudnia prowadzenie firmy? Jakie kroki podjąć, aby zadbać o bezpieczeństwo spółki? Warto zdecydować się na zmiana biura księgowego[…]

Analiza cen transferowych

Ceny transferowe to jedno z ostatnio bardzo popularnych pojęć. W związku z popularnym zjawiskiem globalizacji światowej gospodarki i postępującej międzynarodowej integracji gospodarczej. Znaczna część transakcji, do których obecnie dochodzi na rynku stanowią właśnie transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ustalone w ramach takiej współpracy ceny nazywane są profesjonalnie cenami transferowymi. Analiza cen transferowych nie może dać jednoznacznego[…]

Zawieszenie działalności a VAT do przeniesienia

Każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia w swojej firmie pracowników na podstawie umowy o pracę może zawiesić działalność gospodarczą. Bez względu na powód, przez który wynikła taka decyzja właściciele przedsiębiorstw składają odpowiednie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego w celu wstrzymania czynności podmiotu gospodarczego. Zawieszenie działalności może trwać od 30 dni do 24 miesięcy i w czasie[…]

Zawieszenie działalności firmy pomoc

Każda spółka prawa handlowego ma prawo do zawieszenia swojej działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Aby jednak było to możliwe spółka nie może zatrudniać pracowników. Jeżeli łączą ją stosunki pracy z jakimiś osobami niezbędne będzie ich wcześniejsze wyrejestrowanie z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Zawieszenie działalności to idealne rozwiązanie jeżeli potrzebujemy przerwy podczas[…]

Procedura składania sprawozdań finansowych

Do składania sprawozdań finansowych zobowiązane są podmioty prawnie zobligowane do prowadzenia księgowości pełnej, a także takie, które dobrowolnie zdecydowały się prowadzić księgi rachunkowe. Prawidłowo sporządzone sprawozdanie finansowe powinno posiadać następujące elementy: – bilans, – rachunek zysków i strat, – informacje dodatkowe tj, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zasady rachunkowości, objaśnienia do pozycji bilansu, rachunku zysków i[…]