Rozliczenie PIT 2019 w Krakowie

Każdego roku każdy kwartał wiąże się z obowiązkiem rozliczenia podatku PIT, który jest nie lada wyzwaniem zarówno dla osób fizycznych, jak i dla osób prawnych (CIT). Na czym polega uporczywe rozliczenie PIT 2019 w Krakowie? Jak zapewne Państwo wiedzą, PIT jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc obowiązek ten dotyczy każdego podatnika, który w[…]

Skala liniowa

Podatek liniowy to jedna z form opodatkowania działalności gospodarczej. Podstawową różnicą pomiędzy podatkiem liniowym, a skalą podatkową jest taka, iż stawka podatku zawsze jest taka sama i wynosi 19%. Nie zmienia się ona w zależności od osiąganych dochodów. Podatek liniowy obliczany jest od dochodów, czyli przychodów pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Stosowanie podatku liniowego opłacalne[…]

Podatki w firmie

Osoby, które myślą nad założeniem własnej firmy muszą wziąć pod uwagę konieczność płacenia różnorodnych podatków. Mogą one występować nawet wtedy, gdy działalność gospodarcza nie przynosi zysku. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego PIT (od osób fizycznych) lub CIT (od osób prawnych) za osiągnięte przychody. Właściciel firmy płaci podatek od nieruchomości, w przypadku gdy[…]