Pełna księgowość dużego przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa najczęściej prowadzone są w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Spółki te mają obowiązek rozliczać się na podstawie ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości. Prowadzenie księgowości własnej firmy nie jest prostym zadaniem nawet dla przedsiębiorcy posiadającego małą firmę. Pełna księgowość musi być prowadzona przez wyszkoloną osobę, którą jest biegły rewident, doradca podatkowy[…]

Wady pełnej księgowości

Księgowość pełna to szczegółowy system ewidencji księgowej. Właściwie prowadzona pozwala zobrazować rzetelnie sytuacje finansową przedsiębiorstwa. Do księgowości pełnej zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, których wartość przychodów ustalona za rok poprzedni wynosi w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty 2 000 000 euro. Wielkość w euro przelicza[…]