Sporządzanie deklaracji CIT 2016

Podatek CIT to bezpośredni podatek dochodowy od osób prawnych, obciążający ich uzyskane dochody. Podatnicy podatku CIT zobowiązani są wyliczać i uiszczać zaliczki na poczet podatku oraz składać odpowiednie deklaracje podatkowe w wyznaczonym terminie. Istnieje wiele deklaracji, jakie przedsiębiorca musi wypełniać i składać w związku z dopełnianiem obowiązku podatkowego, oto kilka z nich: – CIT-5 –[…]

Sporządzanie deklaracji podatkowych za 2015 r

Sporządzanie deklaracji podatkowych to obowiązek każdego podatnika, jednak ta czynność nie należy do najłatwiejszych. Jak wiadomo prawidłowe wypełnienie deklaracji wymaga dużego skupienia oraz podstawowej znajomości przepisów prawnych. Sporządzone deklaracje czy to dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych czy osób prawnych, podatku od towarów i usług albo podatku od nieruchomości powinny zostać przesłane do urzędu[…]

Deklaracja ZUS

Zarówno podczas zakładania działalności gospodarczej, jak i jej prowadzenia, przedsiębiorca zmuszony jest do złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych kilku różnych deklaracji. Deklaracje te podzielić możemy na dwie grupy: 1) Deklaracje zgłoszeniowe: Należy je składać na początku otworzenia działalności lub w momencie zatrudniania nowego pracownika. ZUS ZZA- zgłoszenie do ubezpieczeń siebie bądź pracownika, ZUS ZIUA- składany[…]

Pomoc prawna

Rozpoczynanie jak i prowadzenie działalności gospodarczej należy do zadań, które wymagają zaangażowania pracy, czasu, środków oraz cierpliwości. Niejednokrotnie bowiem prowadząc własny biznes można natknąć się na różnego rodzaju problemy. W takich przypadkach warto korzystać z profesjonalnej pomocy. Znaleźć można ją w naszej firmie. Świadczymy różne usługi, które pomagają przedsiębiorcom w prowadzeniu firm oraz pomagają rozwiązywać[…]

Podatki w firmie

Działalność przedsiębiorstw jest objęta różnymi podatkami. Prowadzące ją osoby muszą dobrze orientować się w zagadnieniach z nimi związanych oraz nadążać za przepisami prawnymi je regulującymi. Dla przedsiębiorcy prowadzenie spraw podatkowych stanowi jeden z wielu obowiązków, które nie tylko są trudnym zadaniem, ale odwracają uwagę od zarządzania firmą. Z tych też powodów wiele osób podejmuje decyzje[…]

Podatki w spółce z o.o.

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa wiąże się nie tylko z osiąganiem sukcesów, korzyści i zyskiem. Do obowiązków przedsiębiorcy należy również płacenie podatków. Prowadzenie firmy w formie spółki z ograniczona odpowiedzialnością wiąże się z opodatkowaniem według ściśle określonych zasad, które zostały zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Z jakich podatków powinien się rozliczać każdy przedsiębiorca[…]

Biura podatkowe

Biura podatkowe cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Oferują usługi bardzo potrzebne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Każde przedsiębiorstwo, nawet to najmniejsze jest podatnikiem jakiegoś rodzaju podatku. Dlatego też przy prowadzeniu dość trudnych rozliczeń podatkowych przydaje się pomoc, którą świadczą właśnie biura podatkowe. Usługi biura rachunkowego czy biura podatkowego są doskonałym rozwiązaniem. Umożliwiają znaczne obniżenie[…]

Pomoc w rozliczeniu PIT

Wśród wielu obowiązków przedsiębiorców najważniejszymi są te, które dotyczą rozliczeń podatkowych. Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatków nie należy do łatwych czynności. Powoduje to, że większość osób woli dokonać zlecenia tych czynności wyspecjalizowanym w tym zakresie biurom rachunkowym. Wygoda nie jest jedyną zaletą takiego wyboru. Rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych należy dokonać do[…]

Kwartalne rozliczanie vat

Płatnikiem podatku od towarów i usług jest obowiązkowo przedsiębiorca, który przekroczy limit rocznego obrotu netto w wysokości 150 000 złotych w proporcji bazowej wynoszącej 100 lub ustalony limit dla innej proporcji. Płatnikiem tego podatku może być również przedsiębiorca, który nie przekroczył limitu, ale pragnie się nim stać. Podatek VAT ustala się odejmując od podatku należnego[…]

Rozliczenie miesięczne

Każdy przedsiębiorca, którego roczny obrót ze sprzedaży przekracza 150 000 złotych zobowiązany jest do rozliczania się z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT. Vatowcem czyli płatnikiem wymienionego już podatku mogą stać się także ci, którzy nie przekraczają tego limitu. Będąc płatnikiem VAT, rozliczenia miesięcznego dokonuje się na formularzu VAT-7 i składa się go każdego miesiąca[…]