Optymalizacje podatkowe

Kwestia podatków jest bardzo uciążliwa zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy prócz znacznego obciążenia dochodu muszą prowadzić szereg bardzo skomplikowanych rozliczeń. Optymalizacje podatkowe to bardzo często stosowane rozwiązania, które mają ograniczyć zobowiązania podatkowe danej firmy. Optymalizacja podatkowa to działania zgodne z prawem w ramach których podatnik wykorzystuje dostępne środki do obniżenia obciążeń podatkowych, które powstałyby bez ich[…]

PIT 11 za 2015 rok

PIT-11 to podstawowe informacje o przychodach, dochodach, kosztach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wypełnienie PIT-11 dotyczy płatników oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Do Urzędu Skarbowego deklaracje można składać elektronicznie lub w formie papierowej. Jeśli decydujemy się na formę elektroniczną, to mamy czas do końca lutego, natomiast tradycyjna forma składania[…]

Rozliczenie pit 2016

  Podatek PIT jest bezpośrednim podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmującym dochody uzyskane przez osobę fizyczna w poprzednim roku. Termin dokonania obowiązku rozliczania z podatku corocznie przypada na ostatni dzień roboczy kwietnia. Podatnik zobowiązany jest do wyliczenia wysokości tego podatku, wypełnienia deklaracji PIT-37 i złożenia jej w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Nasza kancelaria od wielu lat pomaga[…]

Pit 2016 formularz

Należy pamiętać, że każda osoba fizyczna i prawna, która w 2015 osiągnęła dochód, zobowiązana jest do złożenia deklaracji podatkowej. Deklaracje taką oddać należy do końca kwietnia (osoby fizyczne) lub do końca marca (osoby prawne). Wydawać Ci się może, że mamy jeszcze dużo czasu, ale nie warto z tym zwlekać! Jest to kwestia kłopotliwa, dlatego lepiej,[…]

Pit za 2015 rok

Sporządzenie deklaracji podatkowej oraz złożenie jej w Urzędzie Skarbowym jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa, które uzyskało dochody w 2015 roku. PIT za 2015 rok złożyć należy do końca marca 2016 (dla osób prawnych), bądź do końca kwietnia 2016 (dla osób fizycznych). Zostało jeszcze trochę czasu, jednak pamiętaj, by nie czekać do ostatniej chwili! Zajmij się tym[…]

Rozliczanie cit za 2015

Wszyscy podatnicy, jak również podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych CIT zobowiązani są do corocznego sporządzania zeznania CIT-8 informującego o osiągniętym dochodzie (stracie) w danym roku podatkowym. Dla podatników CIT, których rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, termin rocznego rozliczenia podatku dochodowego za 2015 rok, upływa z ostatnim dniem marca. Do końca marca należy nie tylko[…]

Rozliczanie pit za 2015

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podobnie jak inni podatnicy, zobligowani są do rozliczenia się z urzędem skarbowym za 2015 rok, jeśli wykazywali w danym roku jakikolwiek dochód. Rozliczenie PIT za 2015 można dokonać za pomocą określonych wzorów formularzy, które z początkiem stycznia 2016 roku uległy zmianie. Zmodyfikowane zostały m.in.: PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Rozliczenia PIT[…]

Sporządzanie deklaracji cit za 2015

Obowiązkiem każdego podatnika jest sporządzanie deklaracji podatkowych do urzędów. Jeśli jesteśmy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych również jesteśmy zobligowani do złożenia rocznej deklaracji, w tym przypadku na formularzu CIT-8. Zgodnie z ustawą o podatku CIT, podatnikami są osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji, a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, oprócz spółek niemających[…]

Sporządzanie deklaracji pit za 2015

Zeznanie roczne PIT za 2015 rok muszą złożyć wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały jakieś przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w ciągu roku podatnik nie uzyskał ani złotówki przychodu, deklaracji nie musi składać. Nie jest zobowiązany składać deklaracji jeśli w latach wcześniej uzyskiwał przychód, ale w 2015 roku taki przychód[…]

Sporządzanie deklaracji podatkowej cit 2016

Podatek dochodowy od osób prawnych (w skrócie CIT) tak jak inne podatki nakłada na podatników obowiązek składania deklaracji podatkowej. Najpopularniejsze rozliczenie podatkowe CIT, czyli formularz CIT-8 powinno zostać sporządzone w przeciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego. Najczęściej rok podatkowy zbiega się z rokiem kalendarzowym, dlatego przyjmuje się, że deklarację należy złożyć do końca marca.[…]