Podatki w firmie

Osoby, które myślą nad założeniem własnej firmy muszą wziąć pod uwagę konieczność płacenia różnorodnych podatków. Mogą one występować nawet wtedy, gdy działalność gospodarcza nie przynosi zysku. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego PIT (od osób fizycznych) lub CIT (od osób prawnych) za osiągnięte przychody. Właściciel firmy płaci podatek od nieruchomości, w przypadku gdy[…]