Rozliczenie PIT 2019 Kraków

Na wstępie pragniemy Państwa poinformować, że PIT to nic innego, jak podatek dochodowy od osób fizycznych, która osiąga dochód. Podatek dochodowy obejmuje różnego rodzaju dochody (wyjątkiem są wyjątki określone w ustawie). W sytuacji, kiedy podatnik uzyskuje dochody z kilku źródeł, wówczas przedmiot opodatkowania stanowi suma osiągniętych dochodów. Do rozliczenia podatku PIT, wykorzystywane są różne deklaracje[…]

Obsługa prawno – księgowa spółek

Założenie i prowadzenie spółki to niełatwe zadanie. Właściciel takiego podmiotu gospodarczego musi przygotować się między innymi na prowadzenie księgowości firmy, co nie jest rzeczą prostą. Przepisy podatkowe są dziedziną skomplikowaną i wymagającą szerokiej wiedzy. Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców woli zlecić prowadzenie spraw prawno – księgowych zewnętrznym firmom. Biura i kancelarie, które zatrudniają ekspertów w[…]

Księgowość dla firm z branży IT

Powierzenie księgowości firmy zewnętrznemu podmiotowi to rozwiązanie, na które decyduje się coraz większa liczba przedsiębiorców. Jest to decyzja, która może przynieść wiele korzyści właścicielowi firmy. Jakie mogą być jej zalety? Po pierwsze, przekazanie tych obowiązków specjalistom z innej firmy pozwala się skoncentrować na celach, jakie chce osiągnąć przedsiębiorca w związku z prowadzeniem działalności. Czas, który[…]

JPK dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorców obowiązują nowe przepisy dotyczące przekazywania organom kontroli skarbowej określonych danych podatkowych. Informacje te należy sporządzać oraz przesyłać elektronicznie w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Za mikroprzedsiębiorcę uważany jest przedsiębiorca, który spełnia dwa warunki – zatrudnia śródrocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął obrót roczny ze sprzedaży towarów i usług nie wyższy niż równowartość 2 000[…]

Ile kosztuje księgowość dużej firmy?

Niejeden przedsiębiorca prowadzący własną firmę chce ponosić jak najmniejsze koszty związane z księgowością. Możliwe jest samodzielne prowadzenie księgowości jednak dla właścicieli dużych przedsiębiorstw nie jest to najlepsze rozwiązanie. Zatrudnianie samodzielnej księgowej wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów związanych nie tylko z wynagrodzeniem dodatkowego pracownika, lecz także z odpowiednim wyposażeniem stanowiska pracy. Dobrym wyjściem z takiej[…]

Księgowość dla średniej spółki

Za średnie przedsiębiorstwa uznaje się firmy, których obroty w skali roku mieszczą się w przedziale od 10 mln do 50 mln EURO, a kadra nie przekracza 250 pracowników. Tak ogromne środki pieniężne oraz duża ilość etatów znacznie utrudnia kwestie księgowe. Otoczenie opieką dokumentów generowanych podczas prowadzenia działalności, jak również prawidłowe wyliczenie należności podatkowych jest niezwykle[…]

Usługi księgowe dla niedużej firmy

Przepisy dotyczące księgowości, podatków oraz sprawozdawczości finansowej zmieniają się niemal każdego dnia. Ciągle wprowadzane są poprawki, które mają na celu ułatwić prowadzenie firmy. Dlaczego każdy przedsiębiorca powinien zadbać o księgowość? Dostarcza ona podstawowych i najważniejszych informacji na temat funkcjonowania działalności. Na podstawie dowodów księgowych przedsiębiorca ma możliwość dokonania oceny swoich działań czy przynoszą one oczekiwane[…]

Usługi wykonywane przez biura księgowe

Księgowość to podstawa w każdym przedsiębiorstwie. Przedsiębiorcy zdają sobie sprawę jak ważna jest obsługa księgowa do sprawnego funkcjonowania działalności. Mają oni możliwość prowadzić ją samemu, zatrudnić wykwalifikowaną osobę bądź zlecić ją biuru rachunkowemu. Na rynku istnieje wiele biur oferujących swoje usługi. Wybór odpowiedniego może wydawać się ciężki. Ważne jest, aby zwrócić uwagę jakie usługi oferuje[…]

Kraków prowadzenie księgowości

Księgowość jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Musi być prowadzona rzetelnie i profesjonalnie tak, aby ukazywała rzeczywistą sytuację finansową przedsiębiorstwa. Prowadzenie księgowości w firmie nie jest prostym zadaniem. Niektórzy właściciele firm decydują się na samodzielną obsługę księgową przedsiębiorstwa, jednak wiąże się to z koniecznością znajomości niejednego przepisu. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług księgowych oferowanych przez biura[…]

Prowadzenie uproszczonej księgowości wady

Firmowa księgowość może być prowadzona w formie pełnej lub uproszczonej. Uproszczoną księgowość mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody ze sprzedaży towarów lub usług nie przekraczają określonej w przepisach kwoty. W przypadku, gdy przychody przedsiębiorstwa przekraczają tę kwotę, podmioty te zobowiązane są do prowadzenia[…]