Składanie sprawozdania finansowego spółki 2020

Nasza firma oferuje usługę pt.: składanie sprawozdania finansowego spółki 2020, dlatego bardzo dobrze zna procedury i zmiany zachodzące w przepisach dotyczących tworzenia sprawozdań. Należy wiedzieć kto, do jakiego organu i w jakiej formie musi złożyć zeznanie roczne swojej firmy. Od 2020 roku sprawozdanie w formie ustrukturyzowanej będzie obowiązkowe dla większości rodzajów działalności, z wyłączeniem spółek[…]

Dział księgowości

Wszystkie efekty decyzji finansowych muszą znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie w księgach rachunkowych. Dział księgowości zajmuje się przetwarzaniem informacji, które służą zarówno celom raportowym zewnętrznym- na potrzeby udziałowców, różnego rodzaju nadzorów, urzędów podatkowych i innych, jak i celom raportowym wewnętrznym. Aby jednak zapewnić prawidłowe raportowanie, dział księgowości musi dostarczać informacji o dokonanych operacjach. Do zadań wykonywanych przez[…]

Biegły księgowy cennik

Biegły księgowy to osoba fizyczna, która ma uprawnienia zawodowe umożliwiające wykonywanie rewizji finansowej. Potwierdzeniem uprawnień zawodowych jest wpis do rejestru biegłych rewidentów. Biegli księgowi zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej o informacjach i dokumentach, które związane są z wykonywaniem jego zawodu. Istnieją jednak przypadki, w których zostają oni zwolnieni z tego obowiązku. Mowa tutaj o[…]

Charakterystyka pasywów

Pasywa są źródłem pochodzenia majątku przedsiębiorstwa. Zestawiane są one wraz z aktywami w bilansie. Zasada równowagi finansowej mówi o tym, że suma aktywów, czyli składników majątku musi być równa sumie pasywów. Pasywa szczegółowo zdefiniowane są w ustawie o rachunkowości. Pasywa dzielone są na dwie grupy. Pierwszą z nich jest kapitał własny, który składa się z[…]

Zaległości księgowe

Prowadzenie firmowej księgowości jest zadaniem, które wymaga znajomości niejednego przepisu prawnego oraz Ustawy o rachunkowości. Przedsiębiorca, który samodzielnie prowadzi księgowość w swojej firmie musi zdawać sobie sprawę, że odpowiada za popełnione w ewidencji księgowej błędy. Zdarza się, że w przypadku niezaksięgowania dokumentów, które podlegają ewidencji dochodzi do powstania zaległości księgowych, które mogą przysporzyć wielu problemów.[…]

Zaległości księgowość

Księgowość w każdej firmie powinna być prowadzona w sposób profesjonalny. Wymaga poświęcenia sporej ilości czasu oraz znajomości wszystkich przepisów prawa. Ważne jest, aby wszystkie dokumenty księgowane były na bieżąco tak, aby nie dopuścić do pojawienia się zaległości, które dla firmy są wielkim obciążeniem oraz mogą prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. Zdarza się jednak, że owe zaległości[…]

Prowadzenie księgowości dla firm

Wszyscy przedsiębiorcy zakładający działalność gospodarczą muszą zastanowić się nad wyborem sposobu prowadzenia księgowości. Prowadzenie księgowości dla firm możliwe jest na 3 sposoby. Pierwszym z nich jest zatrudnienie samodzielnego księgowego. Jest to dobra opcja dla dużych firm, które zatrudniają wielu pracowników. Wiąże się to jednak z wyższymi kosztami, do których trzeba zaliczyć wynagrodzenie dla księgowanie oraz[…]

Usługi rachunkowe

Księgowość swojej firmy można prowadzić samodzielnie, o ile posiada się odpowiednią wiedzę merytoryczną, umiejętności i czas, który przeznaczymy na monitorowanie wszelkich zmian zachodzących w regulacjach i rozporządzeniach. Możemy spróbować swoich sił lub od razu zdecydować się na współpracę z wyspecjalizowanym biurem świadczącym usługi rachunkowe. Na rynku znaleźć możemy szeroki wachlarz biur księgowych, które w imieniu[…]

Zalety uproszczonej księgowości

Księgowość to jeden z najważniejszych działów w każdej firmie. Musi być prowadzona rzetelnie oraz profesjonalnie. W Polsce możliwe jest prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości, jednak nie zależy to jedynie od wyboru przedsiębiorcy, lecz także od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz przychodów ze sprzedaży osiąganych przez firmę. Uproszczona księgowość może być prowadzona przez osoby fizyczne, spółki jawne[…]

Dobry księgowy Kraków

Rachunkowa obsługa firmy jest kluczowym elementem pozwalającym na prowadzenie efektywnej działalności. Wybór biura rachunkowego powinien być jedną z najważniejszych decyzji w momencie otwarcia działalności. Rzetelnie prowadzona rachunkowość firmy pozwala bowiem na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, a to z kolei wiąże się z osiągnięciem zysku. Dzięki informacjom dostarczanym firmie na podstawie danych finansowych pochodzących z ksiąg[…]