Rozliczanie umów cywilno-prawnych

Zatrudniając pracowników w firmie, przedsiębiorca nie zawsze korzysta z umów o pracę. Czasami mogą być to umowy cywilnoprawne do których zalicza się między innymi umowę o dzieło, umowę zlecenie czy umowę agencyjną. Rozliczenie umów cywilno-prawnych jest więc jednym z obowiązków przedsiębiorcy.    Aby wiedzieć jak ma się prowadzić rozliczenie umów cywilno-prawnych trzeba dowiedzieć się o ich specyfikacji.[…]