Jak się wyrabia Kartę Polaka?

Obywatele krajów byłego ZSRR mają możliwość ubiegania się o Kartę Polaka, która może potwierdzić ich przynależność do narodu polskiego. Proces ubiegania się o ten dokument nie ogranicza się jedynie do złożenia odpowiedniego wniosku w konsulacie RP – jest to tylko jeden z etapów procedury. Do otrzymania Karty Polaka konieczne jest wykazanie szczególnego związku wnioskodawcy z[…]